1ος ΟΜΙΛΟΣΚΑΠΠΑΣ – ΜΑΛΛΙΑΣ29ΣΑΜΑΡΑΣ – ΛΑΓΓΟΥΡΑΣ
1ος ΟΜΙΛΟΣΠΑΝΟΥΗΣ – ΒΑΡΑΛΗΣ89ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ – ΤΣΟΥΚΑΣ
1ος ΟΜΙΛΟΣΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ – ΤΣΟΥΚΑΣ69ΚΑΠΠΑΣ – ΜΑΛΛΙΑΣ
1ος ΟΜΙΛΟΣΣΑΜΑΡΑΣ-ΛΑΓΓΟΥΡΑΣ

9

2ΧΛΩΧΙΟΣ – ΤΑΣΣΙΑΣ
1ος ΟΜΙΛΟΣΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ – ΤΣΟΥΚΑΣ69ΣΑΜΑΡΑΣ – ΛΑΓΓΟΥΡΑΣ
1ος ΟΜΙΛΟΣΣΑΜΑΡΑΣ – ΛΑΓΓΟΥΡΑΣ92ΠΑΝΟΥΗΣ – ΒΑΡΑΛΗΣ
1ος ΟΜΙΛΟΣΧΛΩΧΙΟΣ – ΤΑΣΣΙΑΣ29ΚΑΠΠΑΣ – ΜΑΛΛΙΑΣ
1ος ΟΜΙΛΟΣΧΛΩΧΙΟΣ – ΤΑΣΣΙΑΣ39ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ – ΤΣΟΥΚΑΣ
1ος ΟΜΙΛΟΣΚΑΠΠΑΣ – ΜΑΛΛΙΑΣ39ΠΑΝΟΥΗΣ – ΒΑΡΑΛΗΣ
2ος ΟΜΙΛΟΣΚΟΜΝΟΣ – ΤΟΥΡΝΑΒΙΤΗΣ95ΠΑΠΑΤΑΣΙΟΣ – ΤΣΑΜΗΣ
2ος ΟΜΙΛΟΣΓΙΟΝΤΖΗΣ – ΚΑΡΕΛΙΑΣ19ΣΠΑΝΟΣ – ΠΡΑΠΑΣ
2ος ΟΜΙΛΟΣΚΟΜΝΟΣ – ΤΟΥΡΝΑΒΙΤΗΣ93ΣΠΑΝΟΣ – ΠΡΑΠΑΣ
2ος ΟΜΙΛΟΣΠΑΠΑΤΑΣΙΟΣ – ΤΣΑΜΗΣ94ΓΙΟΝΤΖΗΣ – ΚΑΡΕΛΙΑΣ
2ος ΟΜΙΛΟΣΚΟΜΝΟΣ – ΤΟΥΡΝΑΒΙΤΗΣ94ΓΙΟΝΤΖΗΣ – ΚΑΡΕΛΙΑΣ
2ος ΟΜΙΛΟΣΠΑΠΑΤΑΣΙΟΣ – ΤΣΑΜΗΣ59ΣΠΑΝΟΣ – ΠΡΑΠΑΣ